BU SAYFAYI PAYLAŞ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, her disiplindeki ögrencilerini günümüz toplumunda etkin olabilecek teknolojik bilgi altyapısı ile donatma amacındadır. Bu doğrultuda yapılandırılan İTÜ bilişim sistemleri
altyapısı ülkenin en büyuk bilgi-iletişim sistemleri arasındadır.

Bilgi Teknolojileri Altyapısı

Beş kampüse yayılan İstanbul Teknik Üniversitesi, kampüsler arası veri iletişimini Geniş Alan Ağı (WAN) teknolojileri ile sağlamaktadır. Kampüs içlerinde ise 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet teknolojileri ile bu yapı güçlendirilmektedir. İTÜ, kullanıcıların yoğunlaşan isteklerine cevap verecek şekilde hız ve bant genişliklerini gelişen teknoloji paralelinde arttırmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, kampüslerin tamamında öğrencilere ücretsiz WiFi erişim hizmetini sunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ulusal Akademik Ağ Marmara çıkış noktası olarak servis vermekte ve kendisine ait 600 Mbps bant genişliği ile İnternet veri iletişimini sağlamaktadır.

Öğrenci Bilgisayar Laboratuarları

İTÜ içerisinde yapılandırılmış olan, öğrecilerin ve akademik personele hizmet veren bilgisayar laboratuarları gelişmiş donanım ve çevresel birimlere sahip olup her kullanıcıya kişisel çalışma ortamı ve gerekli yazılımları sağlamaktadır.

Fakültelere dağılmış olarak 40'ın üzerindeki bilgisayar laboratuarında 1000'i aşkın kişisel bilgisayar bulunmaktadır. Bütün İTÜ kampüslerinde ise 6000'i aşkın bilgisayar sistemi İTÜ yerel alan ağı ve İnternete bağlıdır.

Özellikle farklı disiplindeki kullanıcıların özel yazılım istekleri İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca yapılan kampüs lisans anlaşmaları ile karşılanmakta bu yazılımlar kampüs içi bir sunucudan ilgili İTÜ birimlerine dağıtılmaktadır. Bu yazılımların içerisinde Microsoft, Autodesk, ANSYS, SPSS gibi profesyonel programlar bulunmaktadır.

http://www.bidb.itu.edu.tr/

Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri

Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde ve ileri araştırmalarda kullanılmak üzere İTÜ ve Türkiye'deki araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Merkezde kullanılmakta olan sistemler gelişen altyapı ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirilmektedir.

Paralel ve yüksek başarımlı hesaplama konusunda yapılan ve yapılacak araştırma ve eğitimlerde de kullanılacak olan sistemlere tüm yazılım geliştirme ve analiz ürünleri ile birçok bilgisayar destekli mühendislik yazılımı yüklenmiştir. Sistemlerin mimarisi, isteğe bağlı olarak hem Ortak Bellekli (Shared Memory) hem de Dağıtık Bellekli (Distributed Memory) paralel hesaplama modellerinin yüksek verimle kullanılabilmesine olanak vermektedir. Üniversite bilişim altyapısı üzerindeki tüm bilgisayarlardan sistemlere erişim olanağı vardır. Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemleri hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

http://www.uybhm.itu.edu.tr/

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kampüs içi bilgi-iletişim altyapısının tasarımı, güncellenmesi, ve yürütülmesinden sorumludur. Ülkenin en büyük bilgi-işlem sistemlerinden olan İTÜ/NET'in kalbi konumundaki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Sistem Yönetimi, Ağ Yönetimi, Yazılım ve Multimedia alanlarında hizmet vermektedir.

Yeniden yapılanma çalışmaları ile yüksek teknolojiyi aktif kullanabilmenin ötesinde ürettiği bilgiyi aktarabilme ve güncelleme olanağına erişen merkez, bu doğrultuda Cisco Systems (Cisco NetAcad Bölgesel ve Yerel Akademi) ve Microsoft (IT Academy) ile eğitim ortaklığını sürdürmektedir. Bunlara ek olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kendi deneyimlerinden tasarladığı İTÜ Linux Akademisi eğitimleri verilmektedir. Bu programlar dahilinde Ağ Yapılandırılması ve Yönetimi, Linux ve Microsoft Sistem Yönetimi, Veritabanı Tasarımı, Yazılım Geliştirme eğitimleri başarı ile sürdürülmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yönetimindeki laboratuarlarda 3000'i aşkın kişisel bilgisayar öğrencilere hizmet vermekte ayrıca her ögrenciye e-posta hesabı ve kişisel web sayfalarını yayımlayabilecekleri disk alanı verilmektedir. Akademik çalışmalarda ihtiyaç duyulan paralel işlem ve dağıtık bellek teknolojisine sahip yüksek başarımlı hesaplama sistemleri kullanıcıların hizmetine girmiştir.

http://www.bidb.itu.edu.tr/

 

İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Mobil İletişim
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017