BU SAYFAYI PAYLAŞ

KÜTÜPHANE

İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nin tarihçesi 1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a dayanır. Mühendishane’nin ilk kütüphane yönetmeliği 1797’de hazırlanmıştır. Aynı tarihlerde kurulan Mühendishane Matbaası kütüphaneyi besleyen kaynaklardan birini oluşturmuştur.

Bugün İTÜ’de bilgi hizmetleri 5 yerleşkede 8 kütüphane aracılığı ile sürdürülmektedir. Kütüphane hizmetleri Ayazağa yerleşkesinde Mustafa İnan Kütüphanesi ve Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Tuzla yerleşkelerinde ki 7 şube kütüphanesi aracılığı ile verilmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 5.000 adedi nadir eser olmak üzere ki bu yayınların bir kısmı Türkiye’nin ilk teknik eserleri olmaktadır, 540.000 civarı basılı yayın, abone olunan 161 veri tabanında bulunan 66.000’e yakın bilimsel dergi, 178.000'e yakın elektronik kitap, yüz binlerce standart ve teknik doküman, 12.000 civarı görsel ve işitsel materyallerden oluşan film ve müzik koleksiyonları ile yaklaşık 27.000 mensuba hizmet vermektedir. 

1997 yılında İTÜ kütüphanelerini kapsayan bir otomasyon çalışması başlatılmış olup bu çalışmalar sonucu dünyanın gelişmiş üniversitelerinde yaygın olarak kullanılan “Innopac Kütüphane Otomasyon Sistemi” kullanılmaya başlanmış ve kütüphane kaynakları ocak 1998 tarihinden itibaren otomasyona geçirilmiştir. Tam otomasyonun amacı:

  • İTÜ öğretim üyelerinin, öğrencilerinin, yerli ve yabancı araştırmacıların dünyanın her yerinden İTÜ kütüphane kayıtlarına ulaşmaları, ihtiyaç duydukları yayınları ödünç almaları.
  • İTÜ mensuplarının yurt içi veya yurt dışındaki kütüphanelerden ödünç yayın almaları.
  • Çevrimiçi (online) indeks ve yayın tarama olanaklarına kütüphane dışından ulaşabilmesi ve kaynaklardan faydalanılması.
  • Yeni kitap ve süreli yayınların çok hızlı kodlanarak kullanıcıların hizmetine sunulması. 

İTÜ kütüphaneleri açık raf sistemine göre çalışmakta olup kütüphaneler arası ödünç verme ve süreli yayın sağlama hizmetleri etkin olarak sürdürülmektedir. Satın alınan yada abone olunan yayınların listelerine kütüphanenin web sitesinden ulaşılabilir.

Merkez kütüphane olarak hizmet veren Mustafa İnan Kütüphanesi Ayazağa yerleşkesinde 2007 yılında tamamlanan yeni binasına taşınmıştır ve burada hizmet vermektedir. Yeni bina ile birlikte aşağıdaki hizmetler de devreye girmiştir.

  • Görsel-işitsel bölüm
  • Toplu çalışma alanları
  • Üçer kişilik ve bireysel çalışma odaları
  • Nadir eserler bölümü
  • Harita bölümü
  • Toplantı ve film izleme salonları 

İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi, şubat 2011 tarihinden itibaren zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın 7/24 saat hizmet vermeye başlamış olup bu özelliği ile de Türkiye’nin ilk ve tek üniversite kütüphanesidir.

İTÜ kütüphanelerinde sunulan kaynak ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiye www.kutuphane.itu.edu.tr adresinden erişilebilir.

İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Mobil İletişim
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017