BU SAYFAYI PAYLAŞ

İTÜ SENATOSU

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar.

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerininesasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

REKTÖR
Prof.Dr. Mehmet KARACA

REKTÖR YARDIMCILARI
Prof.Dr. Mehmet Sabri ÇELİK
Prof.Dr. Ali Fuat AYDIN
Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL

GENEL SEKRETER
Doç.Dr. Tayfun KINDAP

İNŞAAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr. Gaye ONURSAL DENLİ
Prof.Dr. Necati AĞIRALİOĞLU

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER
Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY

MAKİNA FAKÜLTESİ
Prof.Dr. Lütfullah KUDDUSİ (Vekil)
Prof.Dr. Metin GÜRGÖZE

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.
Prof.Dr. Serhat ŞEKER
Prof.Dr. Aydoğan ÖZDEMİR

MADEN FAKÜLTESİ
Prof.Dr. Fatma ARSLAN
Prof.Dr. Fahri ESENLİ

KİMYA-METALURJİ FAK.
Prof.Dr. Beraat ÖZÇELİK
Prof.Dr. Hasancan OKUTAN

GEMİ İNŞ.VE DNZ.BİL.FAK.
Prof.Dr. Ahmet ERGİN
Prof.Dr. Mustafa İNSEL

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Prof.Dr. Emanullah HIZEL
Prof.Dr. Ulviye BAŞER ILGAZ

İŞLETME FAKÜLTESİ
Prof.Dr. Fethi ÇALIŞIR 
Prof.Dr. Lerzan ÖZKALE

UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAK.
Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Prof.Dr. Nil GÜLER
Prof.Dr. Sezer ILGIN

TEKSTİL TEKNO.VE TAS. FAK.
Prof.Dr. Emel ÖNDER
Prof.Dr. Cevza CANDAN

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAK.
Prof.Dr. Eşref ADALI
Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN

ULUSLARARASI EĞİTİM DEK.
Prof.Dr. Yılmaz AKKAYA

ÖĞRENCİ İŞLERİ DEKANI
Prof.Dr. Yılmaz TAPTIK

ENERJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Prof.Dr. Altuğ ŞİŞMAN

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜD.
Prof.Dr. İsmail KOYUNCU

SOSYAL BİLİMLER ENS.MÜD.
Prof.Dr. Şebnem BURNAZ

AVRASYA YER BİLİM.ENST.MÜD.
Prof.Dr. Nüzhet DALFES

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Doç. Dr. Lale TÜKENMEZ ERGENE (Vekil)

DEPREM MÜH.VE AFET YÖN.ENST.MÜD.
Prof.Dr. Ünal ALDEMİR

TÜRK MUS.DEVLET KONS.MÜD.
Prof.Dr. Adnan KOÇ

İTÜ KKTC YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Prof.Dr. Ercan KAHYA

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜD.
Yrd.Doç.Dr. Murat ÇAKAN

YABANCI DİLLER Y.O. MÜD.
Prof.Dr. Nebiye MUSAOĞLU

ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI
Zeynep YURDAKUL

 

İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ Mobil İletişim
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017