Afet Yönetimi Enstitüsü

Afet Yönetimi ana bilim dalından oluşmakta olup Enstitü kapsamında hem ar-ge faaliyetleri hem de lisansüstü eğitim çalışmaları yürütülmektedir. 
Gelişmiş dünyada bilim, çok disiplinli çalışmalara yönelmiştir. Bu nedenle dünyayla rekabet edebilmenin en önemli koşulu, çok disiplinli çalışmalar üretmekten geçmektedir. Enstitü de ilgi alanlarında çok disiplinli çalışmalar üreten bir merkez olma hedefiyle çalışmaktadır. 

Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Deprem mühendisliği konusundaki bilginin ve depremin yapılar üzerindeki etkisinin incelenmesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Deprem Mühendisliği Doktora Programı


​Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı 

Acil durumlara hazırlanma, müdahale, zararların azaltılması, felaketlerin önlenmesi, afetlere karşı hazırlık, afet yardım ve olağanüstü durumlarda kurtarma gibi konularda organizasyon ve kaynakların en uygun şekilde yönetimi ile ilgili tezsiz lisansüstü çalışmalar yapılmaktadır.

Prof. Dr. Ercan Yüksel

Enstitü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.