Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Enstitü, yerin katmanları ve birbirleri ile ilişkilerini araştırmakla birlikte, konuyla ilgili yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Deprem konusunda Türkiye'deki en ileri düzeydeki araştırmalar, ulusal ve uluslararası ortaklıklarla sürdürülmektedir. Enstitüdeki çok sayıda proje ve lisansüstü tez, yabancı üniversitelerle ortaklaşa yürütülmektedir. Ayrıca; TÜBİTAK, DPT, Üniversite Bilimsel Araştırma Birimi gibi ulusal kaynaklarca desteklenen projelere imza atılmaktadır.

Anabilim Dalları

İklim ve Deniz Bilimleri

Atmosfer, deniz ve göl dinamikleri ile bunlar arasındaki ilişkileri araştırmaktadır.

Katı Yer Bilimleri

Yer kabuğu ve içi ile ilgilenmektedir. Yapılan çalışmaların amacı Yerküre'nin içini yöneten mekanizmaların öğrenilmesi ve bu bilginin yeraltı kaynaklarının kazanılmasında ve başta deprem olmak üzere doğal afetlerden sakınmada kullanılmasıdır.

Ekoloji ve Evrim

Yer üzerindeki eski ve yeni yaşam koşullarını ve canlı yaşamının jeolojik zaman içerisindeki evrimini öğrenmeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Ali DENİZ- Müdür


Enstitü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.