Enerji Enstitüsü

Enstitü, öğretim ve araştırma faaliyetlerini daha geniş bir alanda gerçekleştirme amacıyla 1961 yılında kurulan Nükleer Enerji Enstitüsü'nün 2003 yılında yeniden yapılandırılması ile kurulmuştur. Teorik ve uygulamalı çalışmaların yapıldığı 10 adet araştırma grubu bulunmaktadır. Enstitüde, tez çalışmalarının bir kısmının endüstrinin teknik problemleri üzerine odaklanmasıyla, endüstri destekli araştırma projeleri üretilmektedir. Yine endüstri destekli araştırma görevliliği modelleri de uygulanarak, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yeni olanaklar sağlanmıştır. Üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak Enerji Teknokenti ise 2013 yılında faaliyete geçmiştir. Bu sayede, genç araştırmacı altyapısının hızlı bir şekilde artması hedeflenmektedir.

Anabilim Dalları

Nükleer Araştırmalar

Yenilenebilir Enerji

Enerji Planlaması ve Yönetimi

Konvansiyonel Enerji

Enerji Bilim ve Teknoloji


Programlar

Enerji Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Radyasyon Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı


 

Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş - Müdür

"Üniversite ve endüstri arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlayacak Enerji Teknokenti’nin 2013 yılında faaliyete geçmesiyle, teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde çalışan öğrencilerimizin sayısının daha hızlı bir şekilde artması planlanmaktadır. Ayrıca, İTÜ’nün ilgili fakültelerinde enerjinin farklı alanlarında çalışan akademisyenlerin de Enerji Enstitü Programı Akademik Kurulu’na katılımıyla hem ders hem de tez çalışmalarının konuları genişletilmiştir."

Enstitü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.