Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü, öğrenci sayısı ve akademik imkânlar açısından, ülke genelindeki diğer fen bilimleri enstitüleriyle kıyaslandığında en büyükler arasındadır. İTÜ bünyesinde bilimsel araştırma ve inovasyon ruhunu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında uzman ve uluslararası ortamlarda rekabet edebilecek mezunlar verilmektedir.

Fen Bilimleri Enstitüsü sayfası için tıklayınız.

Programlar

Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı

Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı

Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Lisansüstü Programı

Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı

Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı

Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Telekomünikasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı

Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı

Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı

Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Lisansüstü Programı

Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Programı

Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı

Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Program

İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı

Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı

Kimya Lisansüstü Programı

Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı

Maden Mühendisliği Lisansüstü Programı

Isı Akışkan Lisansüstü Programı

Katı Cisimlerin Mekaniği Lisansüstü Programı

Konstrüksiyon Lisansüstü Programı

Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı

Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı

Malzeme ve İmalat Lisansüstü Programı

Otomotiv Lisansüstü Programı

Sistem Dinamiği ve Kontrol Lisansüstü

Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programı

Seramik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Lisansüstü Programı

Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı

Mimari Tasarım Lisansüstü Programı

Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı

Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı

Restorasyon Lisansüstü Programı

Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı

Mimarlık (Tezsiz) Lisansüstü Programı

Restorasyon (Tezsiz) Lisansüstü Programı

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisansüstü Programı

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programı

Bölge Planlama Lisansüstü Programı

Şehir Planlama Lisansüstü Programı

Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı

Tekstil Mühendisliği Lisansüstü Programı

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı

Gayrimenkul Geliştirme Lisansüstü Programı

Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı

Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı

Polimer Bilim ve Teknolojisi Lisansüstü Programı

Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı

Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı

Savunma Teknolojileri Lisansüstü Programı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Lisansüstü Programı

Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı

Nano Bilim ve Nano Mühendislik 

Mühendislik Yönetimi


II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Mühendislik Yönetimi

Rotorlu Hava Araçları Teknolojileri 


Polimer Bilim ve Teknolojisi 

İnşaat Projeleri Yönetimi


Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha - Müdür

"Lisansüstü eğitim enstitüleri, toplumların sorunlarının çözümünde anahtar rol oynayan üniversitelerin dinamosu konumunda olan birimlerdir. Mühendislik, temel bilimler ve mimarlık alanlarında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemek, idare etmek ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek, enstitümüzün başlıca sorumluluğudur."