Elektrik Elektronik Fakültesi

1944 yılında  Yüksek Mühendis Okulu’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesi sırasında isimi  Elektrik Şubesi olan fakültenin ismi, Elektrik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. 1983 yılında fakültenin adı Elektrik-Elektronik Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Yenilikçi ve yaratıcı programlarla Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi veren fakülte, akademik ve teknolojik liderler yetiştirmekte, hedefe odaklı araştırma yapmakta ve insanlığın yararı için bilginin teknolojiye dönüştürülmesine öncülük etmektedir.

Bölümler

Elektrik MühendisliğiAkıllı şebekeler, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji gibi güncel konularıyla disiplinler arası nitelik taşıyan Elektrik Mühendisliği Bölümü, artan önemi ile birlikte sanayinin tasarım ihtiyacını karşılayan mühendisler yetiştirmektedir.

Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiElektrik, elektronik, mekanik ve benzeri bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel sistemlerin, amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri hem üreten hem de uygulayan mühendisler yetiştirilmektedir.

Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiVeri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

 Prof. Dr. İbrahim Akduman - Dekan

"Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitiminde, gerek ilgili alanlardaki araştırma faaliyetlerinde gerekse ileri teknoloji geliştirmede, küresel çapta çalışmalar yürüten bir kurum olma hedefiyle çalışmaktayız. Fakültemiz eğitim, araştırma ve bilginin ürüne dönüştürüldüğü  yerdir."

Fakülte hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.