Fen - Edebiyat Fakültesi

İTÜ Fen - Edebiyat Fakültesi, 20 Temmuz 1982'de Temel Bilimler Fakültesi’nin adının değiştirilmesiyle kurulmuştur. Fakültenin amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli, bugünü geleceğe taşıyacak bilgileri üreten, genç araştırmacılar yetiştiren, yenilikçi, girişimci, çok disiplinli ve öncü bir araştırma kurumu olmaktır.

Bölümler

Matematik Mühendisliği


Teorik ve uygulamalı matematik, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim ve araştırma yapmakta ve bu konularda çalışacak mühendisler yetiştirmektedir.                     

Fizik Mühendisliği


Fizik biliminin tüm teorik bilgileri ışığında, günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik konularla ilgili eğitim ve araştırma yapan mühendisler yetiştirilmektedir.

Kimya


Kimya bilimi ve gelişimine katkıda bulunan,  yeni  ürün sentezleri ve yeni  sentez metotları için laboratuvar çalışmaları yapan, endüstri dallarının işletme ve laboratuvarlarında her türlü ham madde ve oluşan ürünlerin kalite kontrolünü yaparak üretimde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik çözümler geliştiren kimyagerler yetiştirilmektedir.

İnsan ve Toplum Bilimleri

İnsan ve toplum bilimleri konularında öğretim vermek ve araştırmalar yapmak üzere 1997 yılında kurulmuş olan bölümümüz, öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimleri boyunca aldıkları 153 toplam kredinin yüzde yirmisini karşılamak üzere , her dönem yaklaşık 2500 İTÜ öğrencisine kırkı aşkın ders açmaktadır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik


Moleküler biyoloji, genetik ve bu bilimleri temel alan biyo ve nanobiyoteknoloji alanlarında çalışacak uzmanlar yetiştirilmektedir.


Prof. Dr. Bülent İnanç(V) - Dekan 

"İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, temel ve uygulamalı bilim dallarında lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi veren; ulusal ve uluslararası seviyede kabul gören niteliklere sahip, ülkemiz ve dünya geleceğinin şekillendirilmesinde temel oluşturacak bilgileri üreten genç araştırmacıları yetiştiren ve çok disiplinli araştırmalara katılan bir kurumdur."


Fakülte hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.