Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, gemi inşaatı alanında Türkiye’nin ilk ve öncü fakültesidir. 1945 yılında Gemi Bölümü, Makine Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1971 yılında, bölümün her iki kürsüsünde görev alan öğretim üyeleri  ile yeni bir fakülte olarak yapılanmıştır.

Bölümler

Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği


Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü, alanında Türkiye’de önder konumda olup; her türlü su altı ve su üstü aracını tasarlayabilecek mühendisler yetiştirmektedir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Güçlü öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvarları ile verdiği nitelikli eğitim sayesinde, Türkiye’nin gemi ve deniz teknolojileri konusundaki mühendis ihtiyacını karşılamaktadır.

Prof. Dr. Emin Korkut - Dekan 

"İTÜ‘nün temelini oluşturan ve 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştiriyordu. Bu açıdan
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İTÜ’nün amiral gemisidir."

Fakülte hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.