İşletme Fakültesi

İTÜ İşletme Fakültesi, iktisat, işletme ve hukuk dersleri veren kürsü üyeleri tarafından 1977 yılında İşletme Mühendisliği Fakültesi adıyla kurulmuştur. Fakülte bugünkü adını 1982 yılında almıştır. O zamana kadar Makine Mühendisliği bünyesinde yer alan Endüstri Mühendisliği Bölümü de fakülteye dahil edilmiştir.

Bölümler

İşletme Mühendisliği


İşletmelerin değişim süreçlerine liderlik edebilecek girişimci mühendisler yetiştirilmektedir.

Endüstri Mühendisliği


İnsan, makine, malzeme, bilgi gibi elemanlardan oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları çözen
mühendisler yetiştirilmektedir.

Ekonomi

İTÜ'nün en geç bölümleri arasında yer almaktadır. 2013 yılında Türkiye'nin en iyi ekonomi bölümlerinden biri olma ve öncü çalışmalar yapma hedefiyle kurulmuştur.


Prof. Dr. Emre Çevikcan - Dekan 

"İTÜ İşletme Fakültesi Türkiye'nin ekonomik ve endüstriyel hayatında etkin rol oynayan işletmeleri tasarlayan ve üretim süreçlerini etkinleştiren mühendisler ile iktisadi politikalara yön verecek ekonomistler yetiştirmeyi hedeflemektedir."


Fakülte hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.