​Mimarlık Fakültesi


1884'te ilk sivil mimar ve mühendisleri yetiştirmek üzere Hendese-i Mülkiye Mektebi açılmış, sonraki yıllarda önce Mühendis-i Ali , sonrasında Yüksek Mühendis Mektebi adını almıştır. 1
944'te çıkan Üniversiteler Kanunu ile İstanbul Teknik Üniversitesi  bünyesinde Mimarlık Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Türkiye'nin mimarlık eğitimindeki en köklü ve en başarılı kurumu arasında yer almakta, lisans programlarının yanı sıra lisansüstü programlarıyla İTÜ'nün "araştırma üniversitesi" kimliğine önemli katkı sağlamaktadır.

Bölümler

Mimarlık

Teknoloji, güzel sanatlar, insan-toplum bilimleri ve felsefe ile ilişkilendirilen çalışmalar yürütebilecek, yaratıcı, çevreye duyarlı, tarihsel bilince, etik ve estetik değerlere sahip, toplumsal ve bireysel sağlığı gözeten mimarlar yetiştirmektedir.


Şehir ve Bölge Planlama

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenimin önemini kavramaları, güçlü bir planlama altyapısı kazanmaları amaçlanmakta; ulusal ve uluslararası çapta planlama okulları ile kurulan bütünleşik, sürekli ve geliştirici ilişkilerle bu amaç desteklenmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Ürün geliştirme sürecinde bütünleştirici bir rol üstlenen, geleneksel tasarım eğitiminin kazandırdığı mesleki becerilerin ötesinde donanıma sahip, mühendislik, teknoloji, işletme/yönetim ve pazarlamaya yönelik bilgi ve beceriler edinmiş mezunlar yetiştirilmektedir.

İç Mimarlık

İç mekan tasarımındaki teorik bilgi ve deneyimleri uygulama alanları ile bütünleştirebilen, hızlı ve pratik tasarım çözümlerini üretme ve geliştirme yetisine sahip, çevreye duyarlı iç mimarlar yetiştirilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı

Bina ölçeğinden kent, bölge ve ülke ölçeğine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki açık alan tasarımlarını yapabilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirilmektedir. 


​Prof. Dr. Mehmet Murat Gül- Dekan "İTÜ Mimarlık Fakültesi, Türkiye'nin alanındaki en eski, en kurumsal eğitim-öğretim yuvasıdır ve ülkemizin en başarılı mimarlarını yetiştirmiştir. Fakültemizi, 'Türkiye mimarlığının sancak gemisi' olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenci sayılarıyla da gerçek bir araştırma üniversitesi olma kimliğini gurur ile taşıyan bir fakülteyiz."


Fakülte hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.