Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM)

Dr. Erol Üçer tarafından 1999 yılında kurulmuştur. Araştırmacı müzik uzmanları yetiştirmek, müzikal araştırmalar gerçekleştirmek ve sonuçlarını yaymak amacıyla çalışma yürütmektedir. Modern lisansüstü müzik eğitimini sağlamak hedefiyle gelecek nesillere müzikal mirasın transferini teşvik etmekte, kalıcı kalkınma için yabancı üniversiteler ile koordinasyon halinde benzer programları başlatmakta ve öğrenci değişim programları uygulamaktadır.

​Lisansüstü Eğitim Programları

Müzik Yüksek Lisans Programı

Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Müzik Teorisi, İcra, Kompozisyon, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği  uzmanlık alanlarına yönelik eğitim vermektedir. İleri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek niteliği kazanmış akademisyenler, performans sanatçıları, ses tasarımcıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektedir.

Müzik  Doktora Programı

Etnomüzikoloji , İcra,  Kompozisyon, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar uzmanlık alanlarına yönelik eğitim vermektedir. Müzik araştırmaları, müzik analizleri, geniş bir perspektifte müzikal olguların yorumlanması ve yeni sentezlerin yapılması için öğrencilerin becerilerini geliştirmektedir. Müzik doktora programı, uzmanlık alanlarında yenilikçi yaklaşımlar arayışında olan öğrenciler için ideal bir araştırma platformu oluşturmakta, aynı zamanda ulusal müzik kültürüyle de yakın bağlarını korumaktadır.

Merkez hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.