Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

1976 yılında eğitim-öğretime başlayarak yarım asra yaklaşan süreçte her geçen gün güçlenen ve etkinliğini artıran İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği alanında ilk olmasının sorumluluğu ve bilinciyle Türkiye’nin örnek kurumları arasındadır. U
luslararası sanatsal ve bilimsel değişimlerle her zaman ileride olmak; sanatı ve sanatçıyı toplumsal öğeler ışığında  değerlendirmek, yetiştirmek; günümüz sanat akımlarıyla ve geçmişin özleriyle yoğrularak yaratıcı süreçte var olmak, geçmişten beslenmek ve tüm bunlar ışığında ulusal ve uluslararası arenada tam donanımlı ve yaratıcı müzisyen, eğitimci ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


​Bölümler

Çalgı

Türk Müziği ve genel müzik eğitimiyle donatılmış, toplumun  sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen virtüöz sanatçı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı ve yorumcu yetiştirmektedir.

Kompozisyon

Geleceğin Türk Müziğinin yaratılmasında en önemli aşamayı gerçekleştirecek , beste yapabilecek güce ve isteğe sahip idealist ve araştırmacı genç  dünya müzisyenleri yetiştirilmektedir.

Müzikoloji

Müzik alanında yapılan bütün bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

Müzik Teorisi

Türk Müziği teorilerinin yanı sıra evrensel müzik teorileri ile toplumların müzik ve sanat kültürünü yükseltecek, ulusal müziği çağdaş düzeye taşıyabilecek öğrenciler yetiştirilmektedir.

Müzik Teknolojileri

Aldığı birikimi  uluslararası alanlara taşıyabilecek, gelişmelere  açık araştırmacı, sanat ve bilim adamı olma özelliklerine sahip, çalgı yapım ve ses kayıtları alanlarında uzman müzisyenler  yetiştirilmektedir.

Ses Eğitimi

Gelişmeye açık, bilgilerini aramasını, tespit etmesini, sorgulamasını ve bunların sonucunda senteze varmasını bilen niteliklere sahip ses sanatçıları yetiştirilmektedir.

Türk Halk Oyunları

Geleneksel Türk müziklerini ve oyunlarını, geleneksel müzik öğelerini de içeren bilgileri öğreterek, müzik ve dans eğitimini gerçekleştirmekte, bu eğitim doğrultusunda dansçılar, araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmektedir.

Lisansüstü Eğitim Programları

Türk Müziği Yüksek Lisans Programı

Sanatın kültürün ve müzik biliminin gelişmesini, bilginin aranması, arşivlenmesi, sınıflandırılması, sorgulanması ve bu sorgulamalar sonucunda ortaya çıkan sentezlerin ortaya koyduğu bireysel değerler aracılığı ile paylaşılmasını ve bilimsel bilginin yayılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı

Müzikoloji ve müzik teorisi dalında gereksinim duyulan, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklere sahip, yaratıcı profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Serpil Murtezaoğlu - Müdür

"Konservatuarımız, Türk Müziğini özünden koparmadan 21. yüzyıla taşımak ve onu çağın gereklerine göre geliştirmek parolasıyla; kendi kültürünü bilen, hem Türk Müziği hem de Avrupa kaynaklı müzik ile amacına yönelik çalışmalar yaparak, sanatsal değerlerin yanı sıra bilimsel alana da önem veren, mezunlarını her yönden donatmak vasıtasıyla ulusal müziğini, Konservatuvarını ve Üniversitesini küresel düzeyde layık olduğu yere yükseltmek gibi asli hedeflerinden asla taviz vermemektedir. Bu bakımdan; İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarlı olmak bir ayrıcalıktır."

Konservatuvar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.