Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları’ndan bağlı birimlerden oluşur. Teşkilatın başında Genel sekreter olmakla birlikte Rektör’e karşı sorumlu olarak görev alır. Rektörün uygun gördüğü çerçevede yetki sahibidir.  Üniversitemizin  bünyesinde bulunan Genel Sekreterlik idari teşkilatının  etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakla birlikte etik insani değerleri, öncü ve önder olma bilinciyle çalışmalarına devam ediyor.

GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreter 

Prof. Dr. İbrahim Demir

Genel Sekreter Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Eker
Hatice Ekem Akçan


Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İlhami Bulat

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

Sis Alkan 

Personel Daire Başkanlığı 

Doç. Dr. Mahmut Altınbaş

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 

Göknur Aslan

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Yıldız Büyükçolak

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İlyas Aktaş

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Gönül Dönmez

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Eker

Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü 

Ümit Sayın

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Ebru Sarp

Dış İlişkiler ve Enformasyon Müdürlüğü 

Didem Yücel 

Arşiv Müdürlüğü 

Nilden Yiğit