SENATO

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşmaktadır. Senato, her akademik yıl başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanmaktadır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırmaktadır. Senato, üniversitenin akademik organı olup şu görevleri yürütmektedir: 
  • Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
  • Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek
  • Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
  • Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
  • Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
  • Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
  • Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

SENATO

Rektör
Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Bülent İnanç
Prof. Dr. Hüseyin Kızıl
Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu


Genel Sekreter
Prof. Dr. İbrahim Demir

Genel Sekreter Yardımcısı
Hatice Ekem Akçan

Bilgisayar ve Bilişim

Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ 
Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü

Denizcilik Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt
Prof. Dr. Özcan Arslan

Elektrik-Elektronik
Prof. Dr. İbrahim Akduman
Prof. Dr. İ. Serdar Oğuz

Fen-Edebiyat
Prof. Dr. Bülent İnanç(V)
Prof. Dr. Tuncay Zorlu


Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Prof. Dr. Emin Korkut 
Prof. Dr. Ömer Gören

İnşaat
Prof. Dr. Ünal Aldemir
Prof. Dr. Engin Orakdöğen

İşletme
Prof. Dr. Emre Çevikcan 
Prof. Dr. Ramazan Evren 


Kimya-Metalurji
Prof. Dr. Sebahattin Gürmen
Prof. Dr. Ayşegül Meriçboyu

Maden
Prof. Dr. Cengiz Kuzu
Prof. Dr. Aysun Güney

Makina
Prof. Dr. Ekrem Tüfekci
Prof. Dr. Nurdil Eskin

Mimarlık
Prof. Dr. Mehmet Murat Gül
Prof. Dr. A. Lale Berköz

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı
Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp
Prof. Dr. Emel ÖNDER KARAOĞLU

Uçak ve Uzay Bilimleri
Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu
Prof. Dr. N. L. Okşan Çetiner Yıldırım

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Ali Deniz 

Bilişim Enstitüsü Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata 

Afet Yönetimi Enstitüsü Prof. Dr. Ercan Yüksel

Enerji Enstitüsü Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş 

Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Bülent Güloğlu (V) 

Havacılık Enstitüsü
Prof. Dr. İbrahim Özkol

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Prof. Dr. Ali Tüfenkçi (V)

İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cumali Kınacı

Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Erken Ayder

Öğrenci İşleri Dekanı 
Doç. Dr. Gürşat Altun (V)

Uluslararası Eğitim Dekanı
Prof. Dr. Yılmaz Akkaya

Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Ar. Gör. Berker Pandır


Öğrenci Konseyi Başkanı
-