Tarihçe
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'na Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştirmiştir. Haliç Tersanesinde yer alan okulun kurucusu, bir Macar soylusu olan Baron de Tott'dur. 

1773 - Mühendishane-i Bahr-i Hümayun kuruldu.

Istanbul Teknik Universitesi

1795 - İnşaat Fakültesi kuruldu.

Istanbul Teknik Universitesi
​İstanbul Teknik Üniversitesi - 1905 Maçka Kampüsü

1847 - Mimarlık Fakültesi kuruldu.

Taskisla_03

1934 - Makine, Elektrik Fakültesi kuruldu.
1944 - İTÜ adını aldı. İnşaat, Mimarlık, Makina ve Elektrik Elektronik fakülteleri kuruldu.


Istanbul Teknik Universitesi
İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü


1952- İTÜ Talebe Birliği kuruldu.

1952- İTÜ Tv kuruldu.

1953- İTÜ Spor Kulübü kuruldu.

1953- Maden Fakültesi kuruldu.