YÖNETİM KURULU

Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşmaktadır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmaktadır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilmektedir.

Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak şu görevleri yapmaktadır:
- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
- Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak.
- Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak.
- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
- Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.


YÖNETİM KURULU

Rektör
Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Bülent İnanç
Prof. Dr. Hüseyin Kızıl
Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu

Seçilmiş Üyeler
Prof. Dr. Gürkan Hızal
Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
Prof. Dr. İzzet Öztürk

Genel Sekreter
Prof. Dr. İbrahim Demir

Genel Sekreter Yardımcısı
Hatice Ekem Akçan

Bilgisayar Bilişim Fakültesi
Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ

Denizcilik Fakültesi 
Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt

Elektrik Elektronik Fakültesi 

Prof. Dr. İbrahim Akduman

Fen Edebiyat Fakültesi 
Prof. Dr. Bülent İnanç(V)

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Emin Korkut 

İnşaat Fakültesi 
Prof. Dr. Ünal Aldemir

İşletme Fakültesi 
Prof. Dr. Emre Çevikcan 

Kimya Metalurji Fakültesi 

Prof. Dr. Sebahattin Gürmen

Maden Fakültesi 
Prof. Dr. Cengiz Kuzu

Makina Fakültesi
Prof. Dr. Ekrem Tüfekçi

Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Murat Gül

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 
Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ali Deniz 

Bilişim Enstitüsü
Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata 

Afet Yönetimi Enstitüsü
Prof. Dr. Ercan Yüksel

Enerji Enstitüsü
Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş (V)

Fen Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha 

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Bülent Güloğlu (V)

Havacılık Enstitüsü

Prof. Dr. İbrahim Özkol

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Prof. Dr. Ali Tüfekçi (V)

İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cumali Kınacı

Yabancı Diller Yüksekokulu
Prof. Dr. Erkan Ayder 

Öğrenci İşleri Dekanı 
Doç. Dr. Gürşat Altun (V)

Uluslararası Eğitim Dekanı
Prof. Dr. Yılmaz Akkaya