KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ

Kültür ve Sanat Birliği, mühendislik eğitiminin ağırlıklı olduğu İTÜ’de, üniversitenin kültürel ve sosyal yönünü güçlendirmek amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. Öğrencilerin aktif katılımını esas alan bir anlayışla, farklı beğenilere ve ilgi alanlarına yönelik etkinliklerin gerçekleştirildiği zengin bir kültürel ortam sağlanmaktadır. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını, kişisel gelişimi destekleyecek nitelikli faaliyetlerle değerlendirmeleri ve yeni bakış açıları kazanmaları amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, eğitimini aldıkları mesleğe ilişkin akademik programın dışında etkinliklerde bulunmalarına ortam hazırlanmakta, bu sayede öğrencilerin bilgi ve deneyimleri artırılmaktadır. 2013-2014 Akademik Yılı itibariyle kültür, sanat, spor, sosyal sorumluluk, bilim, teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren 105 kulüp bulunmaktadır.

Kültür ve Sanat Birliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.