Araştırma Destekleri

İTÜ’nün temel hedefi öncü ve örnek bir araştırma üniversitesi olmaktır. Üniversitelerin temel görevi olan eğitim, araştırma ve uygulama bileşenleri içinden araştırmaya ayrıca öncelik vermektedir. Bu önceliğin gereği olarak, bir yandan araştırma faaliyetlerine uygun altyapı geliştirilmekte, diğer yandan araştırma projelerine verilen destekler artırılmaktadır. Üniversitenin araştırma potansiyelini yükseltmek amacıyla, birçok destek programı da yürütülmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen çalışmalar şöyledir:

• Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı
• Genç Araştırmacıları Destekleme Programı
• Sanayi ile ilgili Araştırmaları Destekleme Programı
• Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapı Destekleme Programı
• Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Programı
• Savunma Sanayii ile ilgili Araştırmaları Destekleme Programı
• Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı
• Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri
• Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı
• Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı
• DTP Destekli Araştırma Projeleri

İTÜ’de, TÜBİTAK, DPT, TTGV, MED-CAMPUS, UNDP, EUREKA ve benzeri kuruluşlarca desteklenen ulusal ve uluslararası çapta çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.