Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi

İTÜ AB Merkezi, İTÜ'de Avrupa Birliği ile ilgili yürütülen araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmakta, araştırma alanında İTÜ ve Avrupa Birliği kuruluşları arasında gerçekleştirilen iletişim ve bilgi alışverişinin tümünü koordine etmektedir. AB Merkezi, İTÜ'deki akademik personeli bilgilendirmek ve onları Avrupa araştırma alanındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile bağlantılı seminerler ve çalıştaylar düzenlemektedir. Buna ilave olarak, AB Merkezi akademik personele proje yönetimi dahil olmak üzere Çerçeve Programları proje önerilerinin hazırlanması, projelere ortak bulunması, araştırmacıların proje gruplarına dahil olması için imkanlar bulunması ve özel sektör ile KOBİ'ler gibi diğer ilgili taraflarla ilişki geliştirme konularında yardımcı olmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.