Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi

İTÜ öğretim üyelerinin bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve eksiksiz sağlayarak, hem kurum kaynaklarının etkin kullanılması hem de İTÜ’nün araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirecek çalışmalar yapılması amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kurulmuştur. Birim, kurulan BAP Komisyonu aracılığıyla araştırma faaliyetlerini değerlendirmekte ve destekleri belirlemektedir. Desteklenen projelerin idari ve mali açıdan takibini de yürütmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri destekleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.