Akademik

İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 239 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye'de mühendislik, mimarlık ve konservatuar öğretimi ile özdeşleşmiştir. Gelişmiş kampüs ortamıyla öğrencileri geleceğe hazırlamaktadır ...

İTÜ Öğretimde Lider
 • » On üç fakülte ve altı enstitü
 • » Şehir merkezinde konumlanmış dört kampüs
 • » 25.000'den fazla tam zamanlı öğrenci
 • » 2.200 seçkin öğretim elemanı
 • » 430 profesör
 • » Öğrencilerin araştırma projelerine aktif katılımı
 • » Gelişmiş laboratuvar imkanları
 • » Lisans Programlarının tamamında uluslararası eşdeğerlik (ABET, EUA, NAAB, IMO)
 • » %100 İngilizce eğitim
 • » Çift anadal, çift diploma ve uluslarası değişim olanakları
 • » 7 gün 24 saat açık Kütüphane
Fakülte ve Bölümler

İnşaat Fakültesi
» İnşaat Mühendisliği
» Geomatik Mühendisliği
» Çevre Mühendisliği
 
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
» Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
» Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
     
Mimarlık Fakültesi
» Mimarlık
» Şehir ve Bölge Planlama
» Endüstri Ürünleri Tasarımı
» İç Mimarlık
» Peyzaj Mimarlığı
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
» Matematik Mühendisliği
» Fizik Mühendisliği
» Kimya
» Moleküler Biyoloji ve Genetik
» İnsan ve Toplum Bilimleri
     
Makina Fakültesi
» Makina Mühendisliği
» İmalat Mühendisliği
 
İşletme Fakültesi
» İşletme Mühendisliği
» Endüstri Mühendisliği
» Ekonomi
     
Elektrik-Elektronik Fakültesi
» Elektrik Mühendisliği
» Kontrol Mühendisliği
» Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
» Uçak Mühendisliği
» Uzay Mühendisliği
» Meteoroloji Mühendisliği
     
Maden Fakültesi
» Maden Mühendisliği
» Jeoloji Mühendisliği
» Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
» Jeofizik Mühendisliği
» Cevher Hazırlama Mühendisliği
 
Denizcilik Fakültesi
» Gemi Makinaları İşletme Mühendisiliği
» Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
     
Kimya-Metalurji Fakültesi
» Kimya Mühendisliği
» Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
» Gıda Mühendisliği
 
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
» Tekstil Mühendisliği
» Moda Tasarımı
» Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
     
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
» Bilgisayar Mühendisliği
   
     
     
Enstitü ve Öğrenim Birimleri

Enstitüler
» Enerji Enstitüsü
» Fen Bilimleri Enstitüsü
» Sosyal Bilimler Enstitüsü
» Bilişim Enstitüsü
» Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
» Deprem Mühendisliği ve Afet Yön. Ens.
 
Öğrenim Birimleri
» Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
» Müzik İleri Araştırmalar Merkezi
» Yabancı Diller Yüksekokulu
» Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
» Meslek Yüksekokulu
» Güzel Sanatlar Bölümü
» Beden Eğitimi Bölümü
» Türk Dili Bölümü
     
     
     
     
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
 
Uluslararası Ortak Lisans Programları
     
» İTÜ ÖYP   » İTÜ UOLP
     
İstanbul Teknik Üniversitesi