İTÜ Mezun Dernekleri

Mezunlar

Teknik eğitimde 235 yılı aşkın parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı ve güçlü akademik kadrosuyla İstanbul Teknik Üniversitesi; Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlendiği gibi, Cumhuriyet döneminde de ülkenin imar, modernizasyon ve yönetimine damgasını vurmuş, Türkiye'nin yollarına, köprülerine, barajlarına, fabrikalarına, binalarına, haberleşme ağlarına, teknolojisine, köylerine, kentlerine imzasını atan mühendisleri, mimarları, sanatçıları yetiştirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi; öğrencilerini yetiştirirken, gelenekselliğinden aldığı gücü kullanmanın yanı sıra, çağın gereklerine uygun donanmış uzmanları yetiştirme konusunda, mezunlarından da yoğun bir destek almaktadır. İstanbul Teknik Üniversite'nin mezun dernek ve vakıfları aracılığıyla kendi bünyesinde oluşturduğu bu sinerjik yapı; global rekabet gücüne sahip mühendisler, mimarlar yetiştirilmesi amacına yönelik olarak üniversitenin modernizasyonu için kullanılmaktadır.


Mezun Dernekleri 

İTÜ Mezunlar Konseyi
İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği 
İTÜ Mezunları Derneği
Antalya İTÜ Mezunları Derneği
İzmir İTÜ Mezunları Derneği
Mersin İTÜ Mezunları Derneği
Bursa İTÜ Mezunları Derneği
Kayseri İTÜ Mezunları Derneği 
Gaziantep İTÜ Mezunları Derneği
İTÜ Mezunları Derneği – ABD ve Kanada Bölgeleri 

İstanbul Teknik Üniversitesi